top of page

Terugblik 2022

Flexwonen is bedoeld voor woningzoekenden die snel woonruimte nodig hebben, aanvullend op de reguliere woningmarkt.

Flexwonen kan in tijdelijke gebouwen, verplaatsbare woningen (of locaties), maar ook in een permanent gebouw, waar bewoners elkaar opvolgen, al dan niet met tijdelijke huurcontracten.

Flexwonen kan als tijdelijke oplossing uitkomst bieden. Het biedt een mogelijkheid om op korte termijn te voorzien in de prangende woningvraag, zonder dat dit ten koste gaat van de bouw van permanente woningen.

Flexwonen biedt spoedzoekers een alternatief voor niet wonen.

Flexwonen is een aanvulling op reguliere vormen van huisvesting en zorgt voor woonruimte die er anders niet zou zijn.

Flexwonen betekent alvast wonen terwijl je wacht. De wachttijd telt gewoon door.

Flexwonen kan in bijv. tiny houses of uuthuuskes
Recente blogposts

Alles weergeven

ABG-huisvesting

Als reactie op de begroting 2024 schreven wij alles in het werk te zullen stellen om onze buurgemeenten te overtuigen van het standpunt dat het zeer onverstandig zou zijn om met deze financiële voorui

Algemene beschouwingen 1-11-2023

Geacht college, collega-raadsleden en inwoners van onze gemeente, Financiën We kunnen wel stellen dat onze (meerjaren)begroting onder druk staat. We sluiten hopelijk een periode van ongekend hoge infl

Algemene beschouwing perspectiefnota12 juli 2023

Financiën Een financieel perspectief kleurt zelden zo rood. Een OZB-verhoging van 28% is nogal wat. Het is een hele vervelende boodschap voor onze inwoners en het bevreemdt ons dat het Rijk alles maar

Comments


bottom of page