top of page

Terugblik 2022

Flexwonen is bedoeld voor woningzoekenden die snel woonruimte nodig hebben, aanvullend op de reguliere woningmarkt.

Flexwonen kan in tijdelijke gebouwen, verplaatsbare woningen (of locaties), maar ook in een permanent gebouw, waar bewoners elkaar opvolgen, al dan niet met tijdelijke huurcontracten.

Flexwonen kan als tijdelijke oplossing uitkomst bieden. Het biedt een mogelijkheid om op korte termijn te voorzien in de prangende woningvraag, zonder dat dit ten koste gaat van de bouw van permanente woningen.

Flexwonen biedt spoedzoekers een alternatief voor niet wonen.

Flexwonen is een aanvulling op reguliere vormen van huisvesting en zorgt voor woonruimte die er anders niet zou zijn.

Flexwonen betekent alvast wonen terwijl je wacht. De wachttijd telt gewoon door.

Flexwonen kan in bijv. tiny houses of uuthuuskes
Recente blogposts

Alles weergeven

Het belangrijkste agendapunt op de gemeenteraadsvergadering van 8 februari was het voorstel om in te stemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van 1 miljoen euro (ABG breed). H

Fractie Ulicoten dringt herhaaldelijk aan bij de gemeente om voortgang te houden in woningbouwproces in Ulicoten, zeker nu Den Dries / Maaijkant fase 2 sneller wordt gerealiseerd dan verwacht. Bij de

bottom of page