top of page

Historie

Als we even terugkijken in de tijd dan zien we dat Fractie Ulicoten al actief was voordat het officieel bestond. Vanaf de jaren vijftig werd er voor de gemeenteraadsverkiezingen een lijst met kandidaten opgesteld uit Ulicoten. Enkele sleutelfiguren kwamen bijeen, stelden een lijst samen en probeerden vervolgens stemmen te winnen. Vanaf 1970 werden een soort voorverkiezingen gehouden in de vorm van twee ronden om op die manier zeer democratisch de kandidatenlijst samen te stellen. Op 13 december 1989 is onze partij officieel bij de notariële akte opgericht. De eerste bestuursleden waren Charel Boeren, Bernard Boeren en Frans Vriens. We mogen stellen dat in Ulicoten in al die jaren door de inzet van onze fractieleden veel voorzieningen zijn gerealiseerd.

Charel Boeren.jpg

Charel Boeren

Frans Vriens Janus Boeren.jpg

Frans Vriens

Bernard Boeren.....jpg

Bernard Boeren

Karel Vermeulen..jpg

In Memoriam Karel Vermeulen 

 

Op vrijdag 22 september hoorden we het droevige bericht dat Karel Vermeulen was overleden.

Karel was vele jaren een zeer trouw lid van Fractie Ulicoten. Karel was destijds bij Fractie Ulicoten  betrokken geraakt, om het belang van de sportvereniging in de politiek te behartigen. Dit heeft hij altijd met verve gedaan.

Zijn betrokkenheid met de gemeenschap van Ulicoten was heel erg groot.

Behoud van de voorzieningen in Ulicoten stond bij hem als speerpunt bovenaan.

Karel had aandacht voor zaken die iedere burger aangaan.

Dat kon gaan over de toegankelijkheid van een gebouw, een ongelijk trottoir, verkeerd maaibeleid, etc. Karel bracht deze zaken in en zorgde dat er actie ondernomen werd.

Voor hand en spandiensten kon je altijd op hem rekenen ook al ging hem dat de laatste jaren wat moeilijker af.

Enkele maanden geleden heeft hij afscheid genomen van de achterbanvergadering.

Tijdens deze bijeenkomst gaf hij ons nog eens de boodschap mee dat we ons hard moeten blijven maken voor de voorzieningen in het dorp en vooral ook dat de sportvelden voor Ulicoten behouden moeten blijven.

Daar moeten we ons voor blijven inzetten. En dat zullen we zeker doen!

We zullen zijn enorme betrokkenheid, zijn inzet en loyaliteit heel erg missen.

Onze gedachten gaan  uit naar Julia en kinderen en kleinkinderen.

Wij wensen hen heel veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.

 

Bestuur en leden van Fractie Ulicoten

frans vriens2.jpeg

In Memoriam Frans Vriens

 

Op 2  januari jl. is Frans Vriens plotseling van ons heengegaan.

Frans was één van de oprichters van Fractie Ulicoten in 1989.

Hij was tot het laatst toe een zeer actief lid.

Jarenlang was hij lid van het bestuur. Hij heeft Fractie Ulicoten vele jaren vertegenwoordigd in de gemeenteraad als raadslid en als wethouder.

Frans was een zeer sociaal bewogen man en een goede bestuurder. Hij heeft dan ook veel betekend voor de gemeenschap van  Baarle Nassau en in het bijzonder voor Ulicoten.

Frans was een man die midden in de maatschappij stond, wat direct al blijkt uit de vele organisaties en verenigingen waar hij nauw bij betrokken was of lid van was.

We zullen Frans enorm missen, en tevens zijn we hem dankbaar voor zijn brede kennis die hij inbracht en zijn goede raadgeving die hij met ons deelde.

Wij zullen Frans blijven herinneren vanwege zijn  grote betrokkenheid en zijn interesse in de mensen om zich heen.

Natuurlijk gaan onze gedachten uit naar zijn familie en directe naasten.

Wij wensen hen heel veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.

 

Namens bestuur en alle leden van Fractie Ulicoten

bottom of page