top of page

Historie

Als we even terugkijken in de tijd dan zien we dat Fractie Ulicoten al actief was voordat het officieel bestond. Vanaf de jaren vijftig werd er voor de gemeenteraadsverkiezingen een lijst met kandidaten opgesteld uit Ulicoten. Enkele sleutelfiguren kwamen bijeen, stelden een lijst samen en probeerden vervolgens stemmen te winnen. Vanaf 1970 werden een soort voorverkiezingen gehouden in de vorm van twee ronden om op die manier zeer democratisch de kandidatenlijst samen te stellen. Op 13 december 1989 is onze partij officieel bij de notariële akte opgericht. De eerste bestuursleden waren Charel Boeren, Bernard Boeren en Frans Vriens. We mogen stellen dat in Ulicoten in al die jaren door de inzet van onze fractieleden veel voorzieningen zijn gerealiseerd.

Charel Boeren.jpg

Charel Boeren

Frans Vriens Janus Boeren.jpg

Frans Vriens

Bernard Boeren.....jpg

Bernard Boeren

frans vriens2.jpeg

In Memoriam Frans Vriens

 

Op 2  januari jl. is Frans Vriens plotseling van ons heengegaan.

Frans was één van de oprichters van Fractie Ulicoten in 1989.

Hij was tot het laatst toe een zeer actief lid.

Jarenlang was hij lid van het bestuur. Hij heeft Fractie Ulicoten vele jaren vertegenwoordigd in de gemeenteraad als raadslid en als wethouder.

Frans was een zeer sociaal bewogen man en een goede bestuurder. Hij heeft dan ook veel betekend voor de gemeenschap van  Baarle Nassau en in het bijzonder voor Ulicoten.

Frans was een man die midden in de maatschappij stond, wat direct al blijkt uit de vele organisaties en verenigingen waar hij nauw bij betrokken was of lid van was.

We zullen Frans enorm missen, en tevens zijn we hem dankbaar voor zijn brede kennis die hij inbracht en zijn goede raadgeving die hij met ons deelde.

Wij zullen Frans blijven herinneren vanwege zijn  grote betrokkenheid en zijn interesse in de mensen om zich heen.

Natuurlijk gaan onze gedachten uit naar zijn familie en directe naasten.

Wij wensen hen heel veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.

 

Namens bestuur en alle leden van Fractie Ulicoten

bottom of page