Kieslijst
Fractie Ulicoten

Stan Rijvers

Jannes kusters

Lonneke Verbunt

Maria Geerts - de Groot

Jos Rijvers

Vic Boeren

Jose van Dun

Jac Friederichs

Frank Koijen

Frenc Verheijen

Frank Jansen

Karel Vermeulen

Frans Vriens