top of page

Terugblik 2022

Als u uw gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, dan kunt hiervoor kwijtschelding aanvragen. Of u in aanmerking komt, hangt af van uw omstandigheden, privé en financieel.

Wanneer komt u in aanmerking:

U heeft:

  • een minimum inkomen

  • een vermogen van maximaal € 2.000,00 (echtpaar) of € 1.800,00 (alleenstaande ouder) of € 1.500,00 (alleenstaande)

  • geen overwaarde op de eigen woning

  • geen auto die meer waard is dan € 3.350,00


Waarvoor kunt u kwijtschelding aanvragen en hoeveel:

  • Rioolheffing: u hoeft geen Rioolheffing te betalen.

  • Afvalstoffenheffing: u hoeft geen vastrecht te betalen.

  • Kosten leegmaken restafvalcontainer: voor het leegmaken van de restafvalcontainer maximaal € 18,00 per jaar hoeft u niet te betalen. Dit betekent dat u 75 kg restafval in een restafvalcontainer per jaar mag aanbieden (€ 0,24 per kg). Biedt u meer kilo's restafval aan, dan krijgt u daarvoor in januari 2023 een rekening. Voor het extra leegmaken krijgt u geen kwijtschelding.+

Hoe aanvragen:

U kunt het formulier ”kwijtschelding” opvragen bij het Klantcontactcentrum van onze gemeente via telefoonnummer 14 013. U kunt het formulier ook downloaden van de gemeentesite en opsturen naar invordering@abg.nl


Recente blogposts

Alles weergeven

Het fietspad tussen Ulicoten en Baarle-Nassau was dermate slecht dat er een volledige opknapbeurt moest plaatsvinden. Omdat dit proces maar bleef duren werd door onze Fractie, via een motie, aangedro

Op 31 maart 2021 is door de Gemeenteraad het definitieve bod Regionale Energie Strategie 1.0 West- Brabant aangenomen, met tegenstemmen van CDA, v. Tilburg en Fractie Ulicoten Het komt erop neer, dat

Recentelijk kregen wij als gemeenteraad van Baarle-Nassau het verzoek van Stichting Drugsbeleid om onze steun uit te spreken voor een burgerberaad op nationaal niveau. Fractie Ulicoten was het er snel

bottom of page