top of page

Terugblik 2022

Als u uw gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, dan kunt hiervoor kwijtschelding aanvragen. Of u in aanmerking komt, hangt af van uw omstandigheden, privé en financieel.

Wanneer komt u in aanmerking:

U heeft:

  • een minimum inkomen

  • een vermogen van maximaal € 2.000,00 (echtpaar) of € 1.800,00 (alleenstaande ouder) of € 1.500,00 (alleenstaande)

  • geen overwaarde op de eigen woning

  • geen auto die meer waard is dan € 3.350,00


Waarvoor kunt u kwijtschelding aanvragen en hoeveel:

  • Rioolheffing: u hoeft geen Rioolheffing te betalen.

  • Afvalstoffenheffing: u hoeft geen vastrecht te betalen.

  • Kosten leegmaken restafvalcontainer: voor het leegmaken van de restafvalcontainer maximaal € 18,00 per jaar hoeft u niet te betalen. Dit betekent dat u 75 kg restafval in een restafvalcontainer per jaar mag aanbieden (€ 0,24 per kg). Biedt u meer kilo's restafval aan, dan krijgt u daarvoor in januari 2023 een rekening. Voor het extra leegmaken krijgt u geen kwijtschelding.+

Hoe aanvragen:

U kunt het formulier ”kwijtschelding” opvragen bij het Klantcontactcentrum van onze gemeente via telefoonnummer 14 013. U kunt het formulier ook downloaden van de gemeentesite en opsturen naar invordering@abg.nl


Recente blogposts

Alles weergeven

ABG-huisvesting

Als reactie op de begroting 2024 schreven wij alles in het werk te zullen stellen om onze buurgemeenten te overtuigen van het standpunt dat het zeer onverstandig zou zijn om met deze financiële voorui

Algemene beschouwingen 1-11-2023

Geacht college, collega-raadsleden en inwoners van onze gemeente, Financiën We kunnen wel stellen dat onze (meerjaren)begroting onder druk staat. We sluiten hopelijk een periode van ongekend hoge infl

Comments


bottom of page