top of page

Nieuwbouwproject CCB

Vandaag werden wij onaangenaam verrast door het bericht dat het nieuwbouwproject CCB is stopgezet.

Op 24 april hebben 2 van de 3 bouwteams aangegeven dat de geraamde kostprijs per m2 gebouw circa 90% hoger ligt dan waar de 2 gemeenteraden budget voor hebben vrijgemaakt. Geen 6,7 miljoen maar…..12,5 miljoen.

De wethouder verzekerde ons tijdens de raadsvergadering van 10 mei jl. nog dat alles volgens plan verliep. Vreemd!

Dat het moment ging komen, waarop zou blijken dat er te weinig budget was, hadden we wel verwacht. Maar bijna 6 miljoen te weinig ???

Vorig jaar bleek na vragen van Fractie Ulicoten al dat het project één jaar vertraging had opgelopen. Precies in een tijd van stijgende prijzen en rentepercentages.

Verklaren de gestegen bouwkosten een kostprijsverhoging van 90% of is er nog meer mis gegaan?

En hoe nu verder? Duidelijk is dat er iets moet gebeuren.

Wilt u ons iets meegeven? We horen het graag!

www.fractieulicoten.nl

Recente blogposts

Alles weergeven

ABG-huisvesting

Als reactie op de begroting 2024 schreven wij alles in het werk te zullen stellen om onze buurgemeenten te overtuigen van het standpunt dat het zeer onverstandig zou zijn om met deze financiële voorui

Algemene beschouwingen 1-11-2023

Geacht college, collega-raadsleden en inwoners van onze gemeente, Financiën We kunnen wel stellen dat onze (meerjaren)begroting onder druk staat. We sluiten hopelijk een periode van ongekend hoge infl

Comments


bottom of page