top of page

Eindelijk nieuw fietspad Ulicoten-Baarle Nassau

Door het indienen van een motie door FU op 2 november 2016 werd het begin gemaakt voor het nieuwe fietspad, wat er nu eindelijk gaat komen.

In de commissie van 14 juni is eindelijk duidelijkheid gegeven.

De uitvoering wordt in twee gedeelten gesplitst.

Eerste deel , fietspad aan de kant van de even huisnummers Baarleseweg, wordt gestart op 27 juni en is voor de bouwvak klaar.

Tweede deel, de andere kant, wordt opgestart na de bouwvak en is in september/oktober klaar.

De verlichting wordt begin 2023 aangelegd.

Tijdens de werkzaamheden blijft één fietspad altijd bereikbaar en het gemotoriseerd verkeer wordt in goede banen geleid met behulp van

stoplichten.


Recente blogposts

Alles weergeven

Als u uw gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, dan kunt hiervoor kwijtschelding aanvragen. Of u in aanmerking komt, hangt af van uw omstandigheden, privé en financieel. Wanneer komt u in aanmer

Het fietspad tussen Ulicoten en Baarle-Nassau was dermate slecht dat er een volledige opknapbeurt moest plaatsvinden. Omdat dit proces maar bleef duren werd door onze Fractie, via een motie, aangedro

Op 31 maart 2021 is door de Gemeenteraad het definitieve bod Regionale Energie Strategie 1.0 West- Brabant aangenomen, met tegenstemmen van CDA, v. Tilburg en Fractie Ulicoten Het komt erop neer, dat

bottom of page