top of page

Eindelijk nieuw fietspad Ulicoten-Baarle Nassau

Door het indienen van een motie door FU op 2 november 2016 werd het begin gemaakt voor het nieuwe fietspad, wat er nu eindelijk gaat komen.

In de commissie van 14 juni is eindelijk duidelijkheid gegeven.

De uitvoering wordt in twee gedeelten gesplitst.

Eerste deel , fietspad aan de kant van de even huisnummers Baarleseweg, wordt gestart op 27 juni en is voor de bouwvak klaar.

Tweede deel, de andere kant, wordt opgestart na de bouwvak en is in september/oktober klaar.

De verlichting wordt begin 2023 aangelegd.

Tijdens de werkzaamheden blijft één fietspad altijd bereikbaar en het gemotoriseerd verkeer wordt in goede banen geleid met behulp van

stoplichten.


Recente blogposts

Alles weergeven

ABG-huisvesting

Als reactie op de begroting 2024 schreven wij alles in het werk te zullen stellen om onze buurgemeenten te overtuigen van het standpunt dat het zeer onverstandig zou zijn om met deze financiële voorui

Algemene beschouwingen 1-11-2023

Geacht college, collega-raadsleden en inwoners van onze gemeente, Financiën We kunnen wel stellen dat onze (meerjaren)begroting onder druk staat. We sluiten hopelijk een periode van ongekend hoge infl

Comentários


bottom of page