top of page

Algemene beschouwing PPN13 juli 2022

Voorzitter, de boeren die nu buiten staan moeten gehoord worden. Protesteren zou helemaal niet nodig moeten zijn. Fractie Ulicoten vindt het dapper van de boeren die nú buiten staan. Laat van jezelf horen, sla met de vuist op tafel. Als er niet naar je geluisterd wordt, moet je het maar afdwingen. Maar wel op een waardige manier.


Infrastructuur en omgeving

Voorzitter, Fractie Ulicoten is verheugd dat de reconstructie van het fietspad tussen Baarle en Ulicoten eindelijk van start is en dat de reconstructie van de Meerleseweg is gepland. Dat komt ten goede aan de leefbaarheid van Ulicoten Wel vragen we aandacht voor de slappe ondergrond en betwijfelen we of een duurzame reconstructie binnen het budget mogelijk is.


En dan, de meeste geëvalueerde bloembakken van het westelijk halfrond. Wat gebeurt er met de meest recente snelheidsevaluatie? Waarom worden onze oproepen om de belangrijkste bloembak, waar fietsers de rijbaan opkomen, niet zo snel als mogelijk terug te plaatsen? Voorzitter, het stoort mij dat ik me genoodzaakt voel om er zelfs vanuit het spreekgestoelte om te vragen. Verkeersveiligheid ís geen grap, regel het gewoon.


Voorzitter, de biodiversiteit vergroten is een goed idee, maar fiets- en wandelpaden groeien dicht, lang gras nodigt uit om afval in te dumpen, verkeersborden zijn op sommige plekken niet meer zichtbaar, en tja… het ziet er ook gewoon niet uit. Er is geen enkele gemeente in Noord-Brabant waar het aantal besmettingen met de ziekte van Lyme zó hoog is als in Baarle-Nassau. Ja, vergroot de biodiversiteit, maar doe dat níet ten koste van de verkeersveiligheid en de volksgezondheid.


Leefbaarheid

Voorzitter, de verbouwing van de Bremerpoort is in volle gang en zelfs bijna afgerond. De Bremerpoort: een onmisbare schakel in het dorp. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten, waar verenigingen actief zijn, waar het dorp letterlijk en figuurlijk samenkomt. Want laten we het daar is over hebben, die unieke cultuur in Ulicoten. Waar de authentieke dorpscultuur gewoon nog springlevend is, waar men onvoorwaardelijk voor elkaar klaarstaat, je elkaar begroet op straat en gewoon langs de achterdeur binnenkomt. Krap 1.100 inwoners en een overactief verenigingsleven. Dat verdient complimenten en onze grootste zorgvuldigheid. Dit moeten we koesteren. Fractie Ulicoten zet zich in voor de hele gemeente en een beetje meer voor Ulicoten want specifiek Ulicoten zit in de lift, tegen alle verwachtingen in.


En dít zijn aanknopingspunten voor het behoud van de busverbinding, want de continuering daarvan op de middellange en lange termijn is… spannend. Gebruik die aanknopingspunten ook. Fractie Ulicoten vindt handhaven van het huidige aantal ritten op lijn 132 van onschatbare waarde. We mogen niet accepteren dat schoolgaande jeugd straks niet meer met de bus kan gaan. Daarom hadden we ook gísteren actie moeten ondernemen. Maar waar blijft de regionale lobby die de coalitie heeft beloofd? Er is meer tijdsdruk dan we denken voorzitter.


Sociaal domein

Voorzitter, het sociaal domein kent een relatief grote financiële onzekerheid. Ging het in 2020 om €297.000, vorig jaar was dat €483.000 onzekerheid. Naar aanleiding van de bevindingen en het verzoek van de accountant roept Fractie Ulicoten het college op om hier scherp op te zijn. En dan nog even over het voornemen om het corona noodfonds te cancelen. Ja, er is beperkt gebruik van gemaakt. Maar hoe komt dat? Ligt dat misschien gewoon aan de gestelde voorwaarden of aan de geschonken publiciteit?

Er zijn genoeg mensen die wél graag gebruik hadden gemaakt van het noodfonds. Fractie Ulicoten is van mening dat we het noodfonds niet zomaar zonder evaluatie kunnen laten vallen.


Wonen

Voorzitter, ‘starters’, mensen met een laag inkomen en een steeds groter wordende groep één-persoons-huishoudens. Wat doen dan al die grote, vrijstaande huizen in de Lanen van Baerle? Tja, natuurlijk. Die brengen meer geld op, maar je kunt niet elke crisis oplossen door ‘de markt’ het werk te laten doen. Fractie Ulicoten heeft al vaak haar zorgen geuit over het huidige woonbeleid van de gemeente. Want wat gebeurt er als de Lanen van Baerle en Loverenbeemd fase II ontwikkeld zijn? Hoe zorgen we dan dat we voldoende te bieden hebben op de lange termijn? Hoe gaat de gemeente meer regie nemen? Ik hoor dit graag van de coalitie. Wij willen zo snel mogelijk naar een proactief grondbeleid toe. Dwing projectontwikkelaars om te bouwen waar behoefte aan is, niet waar het meest aan verdiend kan worden.


Een woonvisie moet je continue monitoren en bijsturen. Niet eens per vier jaar opnieuw vaststellen. Dan hobbel je gewoon achter de feiten aan volgens ons. Komt er bijvoorbeeld een woonplan naast de woonvisie? Kunnen we niet een aantal voorspellende indicatoren inbouwen die ons in staat stellen om in real-time te monitoren waar we behoefte aan hebben in de gemeente? Je hoeft in het kader van woonbehoefteonderzoek niet altijd met uitgebreide en zware enquêtes, vragenlijsten of bijeenkomsten te komen om te ontdekken wat de woonbehoefte is. Maak gebruik van de talloze onbenutte opties die je hebt op gebied van data-analyse. Voorbeeld: Google weet al wanneer ik iets wil kopen, voordat ik het zelf weet! Maar niet alles is opgelost met meer stenen. Daarom is er vorig jaar bijvoorbeeld een motie van Fractie Verbunt aangenomen om de mogelijkheden van flexwonen te onderzoeken. Daar zou inmiddels resultaat van zijn, maar Fractie Ulicoten heeft nog geen resultaat gezien.


Duurzaamheid

De energietransitie moet steeds sneller gaan, zeker gezien de geopolitieke situatie anno 2022. Maar zorg dat er een gedegen en gedragen burgerparticipatietraject komt. Fractie Ulicoten heeft al meermaals aangegeven dat het vormgeven van zo’n traject óók al onderdeel is van het burgerparticipatietraject. Stel heldere kaders, baken zaken af, zorg dat iedereen weet waar hij aan toe is.


De jeugd heeft de toekomst

Voorzitter, 50% van de jongeren tussen de 16 en 24 jaar kampt met psychische problemen in de nasleep van de coronacrisis. Wij schijnen de eerste generatie in lange tijd te zijn die het in de toekomst slechter gaat hebben dan onze ouders. Essentieel is om de komende jaren meer jongeren te betrekken. Blaas de jeugdgemeenteraad nieuw leven in en zorg bijvoorbeeld dat de communicatiekanalen van onze gemeente aantrekkelijker worden voor jongeren: een winactie met #ikstembaarlenassau tijdens de verkiezingen is leuk, maar met slechts één deelnemer is die actie… tja, gewoon mislukt. Misschien is het een idee om andere taal te gebruiken, om geen foto’s van een lege kermis te posten op Instagram, maar juist van de hernieuwde verordening starterslening. Dáár hebben mensen pas wat aan.


Website

Voorzitter, de website is hard aan vervanging toe. We zetten in op toerisme. Laten we dat dan ook uitdragen! Direct, helder zichtbaar op de startpagina van de gemeentelijke website. En zo zijn er meer verbeterpunten te noemen. We roepen op om in gezamenlijkheid een voorstel te formuleren voor een vernieuwde website.


Veiligheid

Op de Turnhoutseweg ontstaan steeds gevaarlijkere situaties. Hoge brandstofprijzen hebben tot een toename van het tanktoerisme geleid. Het gevolg: filevorming en spontane derde rijbanen: overlast dus, weliswaar op Belgisch grondgebied, maar toch moeten we dit agenderen. Tijdens het vuurwerkseizoen zie je het geregeld voorzitter: auto volgeladen met vuurwerk en jerrycans die daarna nog even aan de Turnhoutseweg gevuld moeten worden. Rijdende bommen zijn het. Onacceptabel. Om nog maar niet te spreken van de overlast die omwonenden tijdens het vuurwerkseizoen ervaren. In de Kapelstraat bijvoorbeeld, inwoners zijn er nu écht klaar mee. Dit kan niet langer zo. Hoe is het college van plan hiermee om te gaan?


Voorzitter, de verordening geurhinder en veehouderij is en klap in het gezicht van de agrarische sector. En niet alleen dat, hoe gaan we de komende jaren om met een toename van leegstand in het buitengebied? Hoe voorkomen we bijvoorbeeld dat die leegstand ten prooi valt aan criminaliteit? We hebben immers beperkte capaciteit om te handhaven. Hoe zien de andere partijen de ontwikkelingen in het buitengebied?


Afsluiting

Voorzitter, ik ga afronden. We hebben een bijzonder politiek jaar achter de rug. Op lokaal niveau hebben we onze zaakjes redelijk op orde, alhoewel hier ook genoeg is aan te merken op het beleid. In hoeverre er sprake is van beleid is trouwens discutabel, want de Perspectiefnota is dit jaar inderdaad beleidsarm. Maar voorzitter, gelukkig kunnen wij elkaar hier nog recht in de ogen kijken, hebben wij hier het belang van de inwoner centraal staan, kunnen wij nog samenwerken, gaan wij uit van onze eigen krachten en niet van de zwaktes van een ander.


In politiek Den Haag ligt dat anders. Het lijkt wel of we het gezonde verstand verloren zijn. Of we vergeten zijn waar we vandaan komen, vergeten zijn waar dit land op is gebouwd en hoe het groot is geworden. De agrarische sector. De agrarische sector, voorzitter, heeft de afgelopen honderden jaren onze economie gevormd, ons landschap gevormd en onze cultuur gevormd. Als wij in deze zaal het voorbeeld volgen van onze collega’s in de hogere overheden, dan komt het niet goed. Fractie Ulicoten spreekt zich uit tegen het soort bureaupolitiek dat Nederland van de ene crisis in de andere stort. Gegeven is dat we weinig invloed hebben op de acties van het Rijk en de provincie, maar we kunnen, én moeten meer signalen afgeven. Voorzitter, tot zover.

Recente blogposts

Alles weergeven

ABG-huisvesting

Als reactie op de begroting 2024 schreven wij alles in het werk te zullen stellen om onze buurgemeenten te overtuigen van het standpunt dat het zeer onverstandig zou zijn om met deze financiële voorui

Algemene beschouwingen 1-11-2023

Geacht college, collega-raadsleden en inwoners van onze gemeente, Financiën We kunnen wel stellen dat onze (meerjaren)begroting onder druk staat. We sluiten hopelijk een periode van ongekend hoge infl

Algemene beschouwing perspectiefnota12 juli 2023

Financiën Een financieel perspectief kleurt zelden zo rood. Een OZB-verhoging van 28% is nogal wat. Het is een hele vervelende boodschap voor onze inwoners en het bevreemdt ons dat het Rijk alles maar

Comments


bottom of page