top of page

Koninklijke onderscheiding voor Mevr. José van Dun-de Roover

Op 26 april 2023 kreeg mevr. Jose van Dun, lid van Fractie Ulicoten, een

koninklijke onderscheiding uitgereikt door onze burgemeester voor al haar

bestuursfuncties en vrijwilligerswerk.


Mevrouw van Dun is sinds 1999 actief bij Vrouwen van Nu, voorheen KVO.

Van 1999 tot 2011 als bestuurslid, waarvan 8 jaar voorzitter.


Sinds 2011 organiseert zij mede carnavalsfestiviteiten en de winterwandeling.

Vanaf 2020 is zij ook bestuurslid van het Oranjecomité Ulicoten en organiseert zij de intocht van Sinterklaas en de festiviteiten rond Koningsdag.


Ook is mevrouw van Dun sinds 2007 bestuurslid van de ZLTO-afdeling Baarle-

Nassau - Ulicoten met de Portefeuille Maatschappij en per 2013

penningmeester. Zij draagt haar steentje bij om de onderlinge banden te

versterken, door het organiseren van onder andere de oogstvieringen,

excursies, fietstochten en wandelingen.


In 2010 werd zij lid van de politieke partij Fractie Ulicoten en was zij betrokken

bij de voorbereidingen van commissievergaderingen. Haar speciale interesse

gaat uit naar de agrarische sector, het verenigingsleven en het sociaal

maatschappelijk terrein.


Medio 2016 trad mevrouw van Dun toe tot het bestuur van Stichting ’t

Dorpshuis. Ze zette zich in voor de vele gezamenlijke activiteiten met het

Dienstencentrum zoals de jaarlijkse kerstmarkt, kermis en wekelijkse

inloopochtend.

En toen in 2020 het plaatselijke Oranje comité dreigde weg te

zakken, zijn ze verweven met ’t Dorpshuis en trekt ze ook deze kar.


Mevrouw José van Dun is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Recente blogposts

Alles weergeven

ABG-huisvesting

Als reactie op de begroting 2024 schreven wij alles in het werk te zullen stellen om onze buurgemeenten te overtuigen van het standpunt dat het zeer onverstandig zou zijn om met deze financiële voorui

Algemene beschouwingen 1-11-2023

Geacht college, collega-raadsleden en inwoners van onze gemeente, Financiën We kunnen wel stellen dat onze (meerjaren)begroting onder druk staat. We sluiten hopelijk een periode van ongekend hoge infl

Comments


bottom of page