top of page

Windmolens


Géén windmolens, wel inzet op zorgvuldig afgewogen alternatieven als biogas en kleinschalige opwek van zonne-energie. Alternatieven moeten over 25 jaar nog net zo duurzaam zijn als nu.

Wat wij willen;

  • Huizen isoleren; minder verbruik, lagere kosten.

  • Zonnepanelen op het dak (in hoeverre we nog capaciteit op het net hebben).

  • Biogas; schoon, duurzaam en prima inpasbaar in ons landschap.

  • Verduurzamen door een combinatie van verschillende bronnen die ook op de lange termijn aantoonbaar duurzaam zijn.

Wat wij niet willen;

  • Windmolens; de RES wordt volgend jaar herzien, wij verwachten dat de discussie niet meer relevant is en dus een draai in het beleid.

  • Koploper zijn; ontwikkeling gaat hard (veiligere kernreactoren, kernfusie, waterstof, biogas, er wordt zelfs gesproken over antimaterie).

  • Onze ogen sluiten voor geschiktere alternatieven die ook in de toekomst duurzaam zijn.

  • Bestaande woningen verplicht van het gas af, voordat de infrastructuur op orde is.

Recente blogposts

Alles weergeven

Flexwonen is bedoeld voor woningzoekenden die snel woonruimte nodig hebben, aanvullend op de reguliere woningmarkt. Flexwonen kan in tijdelijke gebouwen, verplaatsbare woningen (of locaties), maar ook

Als u uw gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, dan kunt hiervoor kwijtschelding aanvragen. Of u in aanmerking komt, hangt af van uw omstandigheden, privé en financieel. Wanneer komt u in aanmer

Het fietspad tussen Ulicoten en Baarle-Nassau was dermate slecht dat er een volledige opknapbeurt moest plaatsvinden. Omdat dit proces maar bleef duren werd door onze Fractie, via een motie, aangedro

bottom of page