top of page

Windmolens


Géén windmolens, wel inzet op zorgvuldig afgewogen alternatieven als biogas en kleinschalige opwek van zonne-energie. Alternatieven moeten over 25 jaar nog net zo duurzaam zijn als nu.

Wat wij willen;

  • Huizen isoleren; minder verbruik, lagere kosten.

  • Zonnepanelen op het dak (in hoeverre we nog capaciteit op het net hebben).

  • Biogas; schoon, duurzaam en prima inpasbaar in ons landschap.

  • Verduurzamen door een combinatie van verschillende bronnen die ook op de lange termijn aantoonbaar duurzaam zijn.

Wat wij niet willen;

  • Windmolens; de RES wordt volgend jaar herzien, wij verwachten dat de discussie niet meer relevant is en dus een draai in het beleid.

  • Koploper zijn; ontwikkeling gaat hard (veiligere kernreactoren, kernfusie, waterstof, biogas, er wordt zelfs gesproken over antimaterie).

  • Onze ogen sluiten voor geschiktere alternatieven die ook in de toekomst duurzaam zijn.

  • Bestaande woningen verplicht van het gas af, voordat de infrastructuur op orde is.

Recente blogposts

Alles weergeven

ABG-huisvesting

Als reactie op de begroting 2024 schreven wij alles in het werk te zullen stellen om onze buurgemeenten te overtuigen van het standpunt dat het zeer onverstandig zou zijn om met deze financiële voorui

Algemene beschouwingen 1-11-2023

Geacht college, collega-raadsleden en inwoners van onze gemeente, Financiën We kunnen wel stellen dat onze (meerjaren)begroting onder druk staat. We sluiten hopelijk een periode van ongekend hoge infl

Comments


bottom of page