top of page

Vuurwerkoverlast

We hebben allemaal gemerkt dat het afgelopen jaar

weer raak was. Na het algehele vuurwerkverbod in Nederland en Duitsland

verwachten wij volgend jaar nóg meer vuurwerktoeristen in Baarle. We willen

vuurwerk niet verbieden, wel willen wij inzetten op het beperken van overlast. Dit kunnen we

alleen door samen te werken met Baarle-Hertog. Wij pleiten onder andere voor:


o Verplicht online bestellen, zodat wachttijd op locatie tot een minimum

beperkt kan worden.

o Wachtrijen op een centrale plaats inrichten, waar we meer controle

hebben.

Recente blogposts

Alles weergeven

Flexwonen is bedoeld voor woningzoekenden die snel woonruimte nodig hebben, aanvullend op de reguliere woningmarkt. Flexwonen kan in tijdelijke gebouwen, verplaatsbare woningen (of locaties), maar ook

Als u uw gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, dan kunt hiervoor kwijtschelding aanvragen. Of u in aanmerking komt, hangt af van uw omstandigheden, privé en financieel. Wanneer komt u in aanmer

Het fietspad tussen Ulicoten en Baarle-Nassau was dermate slecht dat er een volledige opknapbeurt moest plaatsvinden. Omdat dit proces maar bleef duren werd door onze Fractie, via een motie, aangedro

bottom of page