top of page

Voortgang in de woningbouw

Fractie Ulicoten dringt herhaaldelijk aan bij de gemeente om voortgang te

houden in woningbouwproces in Ulicoten, zeker nu Den Dries / Maaijkant fase

2 sneller wordt gerealiseerd dan verwacht. Bij de commissievergadering

Ruimte en Economie van 25 jan j.l. heeft Fractie Ulicoten de wethouder nog

maar eens gevraagd naar de mogelijkheden voor nieuwe bouwlocaties. De

wethouder moest bekennen nog geen initiatieven te hebben genomen in de

zoektocht naar nieuwe bouwlocaties.

Het is in Ulicoten al sinds mensenheugenis hollen of stilstaan wat betreft

woningbouw. Het ziet er naar uit dat de woningbouw weer stil gaat vallen.

Fractie Ulicoten zal er op blijven hameren dat een constante

woningbouwstroom in Ulicoten, maar ook in Baarle noodzakelijk is.

Recente blogposts

Alles weergeven

ABG-huisvesting

Als reactie op de begroting 2024 schreven wij alles in het werk te zullen stellen om onze buurgemeenten te overtuigen van het standpunt dat het zeer onverstandig zou zijn om met deze financiële voorui

Algemene beschouwingen 1-11-2023

Geacht college, collega-raadsleden en inwoners van onze gemeente, Financiën We kunnen wel stellen dat onze (meerjaren)begroting onder druk staat. We sluiten hopelijk een periode van ongekend hoge infl

留言


bottom of page