top of page

Voortgang in de woningbouw

Fractie Ulicoten dringt herhaaldelijk aan bij de gemeente om voortgang te

houden in woningbouwproces in Ulicoten, zeker nu Den Dries / Maaijkant fase

2 sneller wordt gerealiseerd dan verwacht. Bij de commissievergadering

Ruimte en Economie van 25 jan j.l. heeft Fractie Ulicoten de wethouder nog

maar eens gevraagd naar de mogelijkheden voor nieuwe bouwlocaties. De

wethouder moest bekennen nog geen initiatieven te hebben genomen in de

zoektocht naar nieuwe bouwlocaties.

Het is in Ulicoten al sinds mensenheugenis hollen of stilstaan wat betreft

woningbouw. Het ziet er naar uit dat de woningbouw weer stil gaat vallen.

Fractie Ulicoten zal er op blijven hameren dat een constante

woningbouwstroom in Ulicoten, maar ook in Baarle noodzakelijk is.

Recente blogposts

Alles weergeven

Het belangrijkste agendapunt op de gemeenteraadsvergadering van 8 februari was het voorstel om in te stemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van 1 miljoen euro (ABG breed). H

Flexwonen is bedoeld voor woningzoekenden die snel woonruimte nodig hebben, aanvullend op de reguliere woningmarkt. Flexwonen kan in tijdelijke gebouwen, verplaatsbare woningen (of locaties), maar ook

bottom of page