top of page

Toekomst openbaar vervoer


Al geruime tijd wordt er gesproken over het verminderen van het openbaar vervoer in Ulicoten. Jannes Kusters is zelfs naar het provinciehuis in Den Bosch geweest om de situatie uit leggen tijdens de bespreking van dit punt. Landelijke media hebben dit ook gehoord en er zijn zelfs opnamen gemaakt in Ulicoten. A.s. Zondagavond 26 februari , 22.10 uur, NPO 2 wordt in het programma Pointer het probleem van openbaar vervoer in de dorpen aangekaart. Kijken dus!!!

Recente blogposts

Alles weergeven

Het belangrijkste agendapunt op de gemeenteraadsvergadering van 8 februari was het voorstel om in te stemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van 1 miljoen euro (ABG breed). H

Fractie Ulicoten dringt herhaaldelijk aan bij de gemeente om voortgang te houden in woningbouwproces in Ulicoten, zeker nu Den Dries / Maaijkant fase 2 sneller wordt gerealiseerd dan verwacht. Bij de

Flexwonen is bedoeld voor woningzoekenden die snel woonruimte nodig hebben, aanvullend op de reguliere woningmarkt. Flexwonen kan in tijdelijke gebouwen, verplaatsbare woningen (of locaties), maar ook

bottom of page