top of page

Terugblik 2022

Het fietspad tussen Ulicoten en Baarle-Nassau was dermate slecht dat er een volledige opknapbeurt moest plaatsvinden. Omdat dit proces maar bleef duren werd door onze Fractie, via een motie, aangedrongen om dit te versnellen en wel binnen 5 jaar een goed fietspad te realiseren. In die periode bleven we hierop steeds terugkomen.

Er werd eerst een proefstuk aangelegd om resultaat te zien. In 2022 werd de rest van het fietspad voltooid. Intussen bleek dat verlichting bij het fietspad echt nodig was, zeker op de gevaarlijke en donkere plaatsen. In samenspraak met de inwoners en de Dorpsraad is dit uiteindelijk gelukt: er komen veel lantaarnpalen bij.

Momenteel wordt er de laatste hand gelegd aan het fietspad: de wortelschermen worden op de juiste manier geplaatst en er moet nog belijning toegepast worden. In de loop van het voorjaar 2023 zal de verlichting aangepast worden.

Dan kunnen we weer een aantal jaren fietsen op een goed berijdbaar fietspad!!

Recente blogposts

Alles weergeven

Als u uw gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, dan kunt hiervoor kwijtschelding aanvragen. Of u in aanmerking komt, hangt af van uw omstandigheden, privé en financieel. Wanneer komt u in aanmer

Op 31 maart 2021 is door de Gemeenteraad het definitieve bod Regionale Energie Strategie 1.0 West- Brabant aangenomen, met tegenstemmen van CDA, v. Tilburg en Fractie Ulicoten Het komt erop neer, dat

Recentelijk kregen wij als gemeenteraad van Baarle-Nassau het verzoek van Stichting Drugsbeleid om onze steun uit te spreken voor een burgerberaad op nationaal niveau. Fractie Ulicoten was het er snel

bottom of page