top of page

Standpunt: Wonen

Bijgewerkt op: 13 mrt. 2022

Wat betreft het onderwerp wonen zijn er verschillende knoppen waar we aan moeten draaien om de pijn te verzachten. Het bouwen moet permanent én flexibel, alsmede doorstroming stimuleren.


Waar wij zorgen over hebben;


- Productieafspraken met projectontwikkelaars en onderzoek dat eraan ten

grondslag ligt.

- Representativiteit van woonopgave zoals van hogerhand opgelegd.

- Aankoopbeleid van gronden.

- Terughoudendheid in realisatie van flexibele woonvormen.

- En de externe factoren waar we geen of weinig invloed op hebben, zoals;


o Stijgende bouwkosten

o Beleid om hypotheken te verstrekken


Wat we anders willen doen;


o Meer regie door een proactief grondbeleid.

o Meer perspectief voor toekomstige projecten om stilval te voorkomen.

o Onderzoeken of de provincie met een woonopgave van 165 extra

woningen tot 2030 onze woonbehoefte juist heeft ingeschat.

o Plafondbedrag van de starterslening ophogen tot de NHG-grens en tevens

het maximaal te lenen bedrag ophogen.

o Gedegen onderzoek voor het bepalen van de juiste mix van woningen in

projecten.

o CPO projecten actief stimuleren, hulp bieden waar nodig, ‘lessons learned’

van projecten uit het verleden gebruiken.

o Realisatie van een flexibele woonschil.

o Tijdelijke bewoning op recreatieparken toestaan onder strikte

voorwaarden:

We wegen elke individuele situatie opnieuw af;

Infrastructuur op het park moet in orde zijn, en dat gaan de parken

zelf regelen;

Voor elke individuele situatie, voor elke toegestane

dubbelbestemming moet een permanent alternatief in het

vooruitzicht liggen (‘rellen’ op einde termijn).

Koper moet kunnen aantonen dat oude huis terug de markt

invloeit, bij voorkeur naar starters.

Insteek is tijdelijk, maar we willen hier nog geen termijn aan

vastplakken.


o Flexibeler herbestemmen van VAB’s, zowel voor woonruimte als vestigen

van de MKB, waar dat reeds bestaande ondernemingen niet in de weg zit.

o Creatief zijn. Kijk wat er kan, niet wat er niet kan!

Recente blogposts

Alles weergeven

ABG-huisvesting

Als reactie op de begroting 2024 schreven wij alles in het werk te zullen stellen om onze buurgemeenten te overtuigen van het standpunt dat het zeer onverstandig zou zijn om met deze financiële voorui

Algemene beschouwingen 1-11-2023

Geacht college, collega-raadsleden en inwoners van onze gemeente, Financiën We kunnen wel stellen dat onze (meerjaren)begroting onder druk staat. We sluiten hopelijk een periode van ongekend hoge infl

Comentarios


bottom of page