top of page

Het centrum van Baarle

Ten aanzien van de inrichting van het centrum is er de komende jaren veel werk aan de winkel. Het zo snel mogelijk uitvoeren van het Masterplan Centrum Baarle is voor ons een speerpunt.


Wat wij willen;

 • Realisatie van autoluw centrum.

 • Minder ruimte voor de auto; de randweg moet de weg van de minste weerstand worden.

 • Je bent op de fiets ook zo in het dorp. Ook nog is goed voor de gezondheid.

 • Meer gebruik maken van de randweg is dan een natuurlijk proces.

 • Landbouwverkeer op de randweg toestaan is provinciaal beleid, maar we moeten wel druk uitoefenen.

 • Overal reductie van de maximum snelheid naar 30km/u,

 • Betreden bebouwde kom = 30km/u. Wel zo overzichtelijk.

 • Gevaarlijke situaties Turnhoutseweg bespreken met Hertog.

 • Bijvoorbeeld extra verkeersregelaars en omleidingsroute bij drukte.

 • De intentie van het Masterplan ook áchter de gevel stimuleren; wij gaan voor een kwalitatief goede exploitatie.

 • Interactieve informatievoorziening voor inwoners én toeristen.

 • Cultuurhistorisch centrum in tact houden. Beleving, gezelligheid en sfeer staat bij ons hoog in het vaandel.

 • Klokkenspel van het gemeentehuis up-to-date houden.

 • Weer een fontein op het Sint Annaplein.

 • Inzetten op realisatie van veilige fietsenstalling.

 • Goede parkeerplaatsen voor motorrijders.

 • Bels Lijntje aansluiten op het netwerk van snelfietsroutes.


Wat wij niet willen;

 • Het centrum helemaal autovrij maken.

 • Tanktoerisme proberen aan banden te leggen.

 • Nevenactiviteiten helpen ons ook.

 • Hertog verdient geld om ook aan ontwikkeling van het dorp uit te geven.

 • Er spelen belangen waar wij geen invloed op hebben.

Recente blogposts

Alles weergeven

ABG-huisvesting

Als reactie op de begroting 2024 schreven wij alles in het werk te zullen stellen om onze buurgemeenten te overtuigen van het standpunt dat het zeer onverstandig zou zijn om met deze financiële voorui

Algemene beschouwingen 1-11-2023

Geacht college, collega-raadsleden en inwoners van onze gemeente, Financiën We kunnen wel stellen dat onze (meerjaren)begroting onder druk staat. We sluiten hopelijk een periode van ongekend hoge infl

Comments


bottom of page