top of page

Het buitengebied

 • Het buitengebied, onze trots. We staan bekend om ons uitgestrekte, dorpse landschap. Zorg dragen voor woon, werk en recreatie in deze gebieden. Daar gaan wij voor.

Waar wij ons zorgen over maken;

 • Stiltegebieden kunnen belemmering voor wonen en bedrijvigheid zijn.

 • Een gemeentelijk geurbeleid is er nog niet, kan ook een belemmering zijn voor wonen en bedrijvigheid.

 • Snelheid vergunningsaanvragen voor ontwikkelingen van onze agrariërs.

 • Onze boeren zijn zo innovatief dat de gemeente het niet meer kan bijbenen.

 • Opsnoeien van zandpaden in het buitengebied; de gemeente laat dit te lang hangen en hele stukken worden ook niet gedaan, boeren gaan dus zelf maar aan de slag.

 • Frequentie van het maaien van bermen en risico’s voor verkeersveiligheid en volksgezondheid die ermee gepaard gaan.

 • Lyme infecties stijgen bijna exponentieel de laatste jaren.

 • Complexiteit van herbestemmen VAB’s (Vrijkomende Agrarische Bebouwing).

Wat wij willen doen;

 • Grondig herzien van ecologisch bermbeheer. Gevaren voor de volksgezondheid en de verkeersveiligheid op sommige plekken.

 • Stiltegebied herzien, bij de provincie aandringen op herzien van de mogelijkheden.

 • Opsnoeien zandpaden; eventueel in samenwerking met onze boeren.

 • Akkerranden op meer plekken inzaaien, prima alternatief voor ecologisch bermbeheer en daarnaast zijn er ook al regelingen voor in werking.

 • Herbestemmen van VAB’s moet flexibeler en simpeler.

Recente blogposts

Alles weergeven

Als u uw gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, dan kunt hiervoor kwijtschelding aanvragen. Of u in aanmerking komt, hangt af van uw omstandigheden, privé en financieel. Wanneer komt u in aanmer

Het fietspad tussen Ulicoten en Baarle-Nassau was dermate slecht dat er een volledige opknapbeurt moest plaatsvinden. Omdat dit proces maar bleef duren werd door onze Fractie, via een motie, aangedro

Op 31 maart 2021 is door de Gemeenteraad het definitieve bod Regionale Energie Strategie 1.0 West- Brabant aangenomen, met tegenstemmen van CDA, v. Tilburg en Fractie Ulicoten Het komt erop neer, dat

bottom of page