top of page

Het buitengebied

 • Het buitengebied, onze trots. We staan bekend om ons uitgestrekte, dorpse landschap. Zorg dragen voor woon, werk en recreatie in deze gebieden. Daar gaan wij voor.

Waar wij ons zorgen over maken;

 • Stiltegebieden kunnen belemmering voor wonen en bedrijvigheid zijn.

 • Een gemeentelijk geurbeleid is er nog niet, kan ook een belemmering zijn voor wonen en bedrijvigheid.

 • Snelheid vergunningsaanvragen voor ontwikkelingen van onze agrariërs.

 • Onze boeren zijn zo innovatief dat de gemeente het niet meer kan bijbenen.

 • Opsnoeien van zandpaden in het buitengebied; de gemeente laat dit te lang hangen en hele stukken worden ook niet gedaan, boeren gaan dus zelf maar aan de slag.

 • Frequentie van het maaien van bermen en risico’s voor verkeersveiligheid en volksgezondheid die ermee gepaard gaan.

 • Lyme infecties stijgen bijna exponentieel de laatste jaren.

 • Complexiteit van herbestemmen VAB’s (Vrijkomende Agrarische Bebouwing).

Wat wij willen doen;

 • Grondig herzien van ecologisch bermbeheer. Gevaren voor de volksgezondheid en de verkeersveiligheid op sommige plekken.

 • Stiltegebied herzien, bij de provincie aandringen op herzien van de mogelijkheden.

 • Opsnoeien zandpaden; eventueel in samenwerking met onze boeren.

 • Akkerranden op meer plekken inzaaien, prima alternatief voor ecologisch bermbeheer en daarnaast zijn er ook al regelingen voor in werking.

 • Herbestemmen van VAB’s moet flexibeler en simpeler.

Recente blogposts

Alles weergeven

ABG-huisvesting

Als reactie op de begroting 2024 schreven wij alles in het werk te zullen stellen om onze buurgemeenten te overtuigen van het standpunt dat het zeer onverstandig zou zijn om met deze financiële voorui

Algemene beschouwingen 1-11-2023

Geacht college, collega-raadsleden en inwoners van onze gemeente, Financiën We kunnen wel stellen dat onze (meerjaren)begroting onder druk staat. We sluiten hopelijk een periode van ongekend hoge infl

Comentarios


bottom of page