Geurgebiedsvisie intensieve veehouderij

Op 29 Juni is de geurgebiedsvisie intensieve veehouderij ongewijzigd

aangenomen, met de stemmen van CDA en Fractie Ulicoten tegen.

(7 voor en 6 tegen)

Deze geurgebiedsvisie is voorbereid door het vorige college, welke in het

coalitieakkoord had staan dat regelgeving voor de landbouw niet strenger

mocht worden dan door Rijk en Provincie vastgesteld.

Wij hebben onze zorgen eerder al met u op deze plaats gedeeld.

In de coalitieonderhandelingen is Baarle! duidelijk door de knieën gegaan voor

de VPB.

Mocht u in de toekomst extra beperkt worden in uw plannen door deze

aangescherpte geurgebiedsvisie, meldt u zich bij Fractie Ulicoten


Recente blogposts

Alles weergeven

Woensdagavond 13 juli vond voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering het grootste boerenprotest ooit plaats in Baarle-Nassau. Boeren maken zich ernstig zorgen over de gevolgen van de voorgenomen sti