top of page

Geurgebiedsvisie intensieve veehouderij

Op 29 Juni is de geurgebiedsvisie intensieve veehouderij ongewijzigd

aangenomen, met de stemmen van CDA en Fractie Ulicoten tegen.

(7 voor en 6 tegen)

Deze geurgebiedsvisie is voorbereid door het vorige college, welke in het

coalitieakkoord had staan dat regelgeving voor de landbouw niet strenger

mocht worden dan door Rijk en Provincie vastgesteld.

Wij hebben onze zorgen eerder al met u op deze plaats gedeeld.

In de coalitieonderhandelingen is Baarle! duidelijk door de knieën gegaan voor

de VPB.

Mocht u in de toekomst extra beperkt worden in uw plannen door deze

aangescherpte geurgebiedsvisie, meldt u zich bij Fractie Ulicoten


Recente blogposts

Alles weergeven

ABG-huisvesting

Als reactie op de begroting 2024 schreven wij alles in het werk te zullen stellen om onze buurgemeenten te overtuigen van het standpunt dat het zeer onverstandig zou zijn om met deze financiële voorui

Algemene beschouwingen 1-11-2023

Geacht college, collega-raadsleden en inwoners van onze gemeente, Financiën We kunnen wel stellen dat onze (meerjaren)begroting onder druk staat. We sluiten hopelijk een periode van ongekend hoge infl

コメント


bottom of page