top of page

Geurgebiedsvisie intensieve veehouderij

Op 29 Juni is de geurgebiedsvisie intensieve veehouderij ongewijzigd

aangenomen, met de stemmen van CDA en Fractie Ulicoten tegen.

(7 voor en 6 tegen)

Deze geurgebiedsvisie is voorbereid door het vorige college, welke in het

coalitieakkoord had staan dat regelgeving voor de landbouw niet strenger

mocht worden dan door Rijk en Provincie vastgesteld.

Wij hebben onze zorgen eerder al met u op deze plaats gedeeld.

In de coalitieonderhandelingen is Baarle! duidelijk door de knieën gegaan voor

de VPB.

Mocht u in de toekomst extra beperkt worden in uw plannen door deze

aangescherpte geurgebiedsvisie, meldt u zich bij Fractie Ulicoten


Recente blogposts

Alles weergeven

Geacht college, collega-raadsleden en inwoners van onze gemeente, Financiën We kunnen wel stellen dat onze (meerjaren)begroting onder druk staat. We sluiten hopelijk een periode van ongekend hoge infl

Financiën Een financieel perspectief kleurt zelden zo rood. Een OZB-verhoging van 28% is nogal wat. Het is een hele vervelende boodschap voor onze inwoners en het bevreemdt ons dat het Rijk alles maar

bottom of page