top of page

Geurgebiedsvisie intensieve veehouderij

Op 29 Juni is de geurgebiedsvisie intensieve veehouderij ongewijzigd

aangenomen, met de stemmen van CDA en Fractie Ulicoten tegen.

(7 voor en 6 tegen)

Deze geurgebiedsvisie is voorbereid door het vorige college, welke in het

coalitieakkoord had staan dat regelgeving voor de landbouw niet strenger

mocht worden dan door Rijk en Provincie vastgesteld.

Wij hebben onze zorgen eerder al met u op deze plaats gedeeld.

In de coalitieonderhandelingen is Baarle! duidelijk door de knieën gegaan voor

de VPB.

Mocht u in de toekomst extra beperkt worden in uw plannen door deze

aangescherpte geurgebiedsvisie, meldt u zich bij Fractie Ulicoten


Recente blogposts

Alles weergeven

Het belangrijkste agendapunt op de gemeenteraadsvergadering van 8 februari was het voorstel om in te stemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van 1 miljoen euro (ABG breed). H

Fractie Ulicoten dringt herhaaldelijk aan bij de gemeente om voortgang te houden in woningbouwproces in Ulicoten, zeker nu Den Dries / Maaijkant fase 2 sneller wordt gerealiseerd dan verwacht. Bij de

bottom of page