top of page

Fractie Ulicoten en de RES (Regionale Energie Strategie)


Op 31 maart 2021 is door de Gemeenteraad het definitieve bod Regionale Energie Strategie 1.0 West- Brabant aangenomen, met tegenstemmen van CDA, v. Tilburg en Fractie Ulicoten

Het komt erop neer, dat de rijksoverheid erg snel is met afbouw van kolen en gas, terwijl er nog niet voorzien is in betrouwbare alternatieve energievoorziening. (Iets met oude schoenen weggooien voordat we nieuwe hebben?)

Daar zijn nog niet voorziene geopolitieke spanningen bijgekomen, met ingrijpende gevolgen. De regio’s hebben de opdracht om de energietransitie vorm te geven door het plaatsen van windmolens en zonnepanelen. Dit gegeven, en het feit dat er projectontwikkelaars op gebied van windenergie al verkenningen aan het uitvoeren waren in de gemeente, en daarnaast een ongelukkige aanpak door het college heeft geleid tot maatschappelijke onrust in onze gemeente.

Fractie Ulicoten zegt: op de eerste plaats isoleren, dan zonnepanelen op alle geschikte daken. Landelijk meer inzet op kernenergie, en lokaal op groen gas door middel van mestvergisting, kleinschalige initiatieven en boerenwindmolens (15m) toestaan, en in onze landelijke en toeristische gemeente geen grootschalige opwek door middel van windmolens en zonneakkers.

We maken ons zorgen over de betaalbaarheid van energie, en we zijn tegen de btw-verhoging per 1 januari 2023.

Het thema van de energietransitie zal regelmatig terugkeren op de gemeentelijke agenda, de realisering ervan zal vooral na 2030 plaatsvinden.

Recente blogposts

Alles weergeven

ABG-huisvesting

Als reactie op de begroting 2024 schreven wij alles in het werk te zullen stellen om onze buurgemeenten te overtuigen van het standpunt dat het zeer onverstandig zou zijn om met deze financiële voorui

Algemene beschouwingen 1-11-2023

Geacht college, collega-raadsleden en inwoners van onze gemeente, Financiën We kunnen wel stellen dat onze (meerjaren)begroting onder druk staat. We sluiten hopelijk een periode van ongekend hoge infl

Algemene beschouwing perspectiefnota12 juli 2023

Financiën Een financieel perspectief kleurt zelden zo rood. Een OZB-verhoging van 28% is nogal wat. Het is een hele vervelende boodschap voor onze inwoners en het bevreemdt ons dat het Rijk alles maar

bottom of page