top of page

Fractie Ulicoten en de RES (Regionale Energie Strategie)


Op 31 maart 2021 is door de Gemeenteraad het definitieve bod Regionale Energie Strategie 1.0 West- Brabant aangenomen, met tegenstemmen van CDA, v. Tilburg en Fractie Ulicoten

Het komt erop neer, dat de rijksoverheid erg snel is met afbouw van kolen en gas, terwijl er nog niet voorzien is in betrouwbare alternatieve energievoorziening. (Iets met oude schoenen weggooien voordat we nieuwe hebben?)

Daar zijn nog niet voorziene geopolitieke spanningen bijgekomen, met ingrijpende gevolgen. De regio’s hebben de opdracht om de energietransitie vorm te geven door het plaatsen van windmolens en zonnepanelen. Dit gegeven, en het feit dat er projectontwikkelaars op gebied van windenergie al verkenningen aan het uitvoeren waren in de gemeente, en daarnaast een ongelukkige aanpak door het college heeft geleid tot maatschappelijke onrust in onze gemeente.

Fractie Ulicoten zegt: op de eerste plaats isoleren, dan zonnepanelen op alle geschikte daken. Landelijk meer inzet op kernenergie, en lokaal op groen gas door middel van mestvergisting, kleinschalige initiatieven en boerenwindmolens (15m) toestaan, en in onze landelijke en toeristische gemeente geen grootschalige opwek door middel van windmolens en zonneakkers.

We maken ons zorgen over de betaalbaarheid van energie, en we zijn tegen de btw-verhoging per 1 januari 2023.

Het thema van de energietransitie zal regelmatig terugkeren op de gemeentelijke agenda, de realisering ervan zal vooral na 2030 plaatsvinden.

Recente blogposts

Alles weergeven

Flexwonen is bedoeld voor woningzoekenden die snel woonruimte nodig hebben, aanvullend op de reguliere woningmarkt. Flexwonen kan in tijdelijke gebouwen, verplaatsbare woningen (of locaties), maar ook

Als u uw gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, dan kunt hiervoor kwijtschelding aanvragen. Of u in aanmerking komt, hangt af van uw omstandigheden, privé en financieel. Wanneer komt u in aanmer

Het fietspad tussen Ulicoten en Baarle-Nassau was dermate slecht dat er een volledige opknapbeurt moest plaatsvinden. Omdat dit proces maar bleef duren werd door onze Fractie, via een motie, aangedro

bottom of page