top of page

Duurzame restauratie Kunstwerk de Harende Boer

In het verleden is dit kunstwerk ( op de hoek Molenstraat en Meerleseweg) al

vaker “opgeknapt” door goed overleg met Stichting Ulicoten Vooruit ( indertijd

de voorloper van een dorpsraad) en FU.

Toenmalig wethouder Nico Sommen gaf aan dat het kunstwerk “de Harende

Boer” een geschenk aan de gemeenschap Ulicoten was.

Doordat FU de scheve verhouding tussen kunstwerken in Baarle-Nassau en

Ulicoten duidelijk maakte, ging de wethouder akkoord met een restauratie

hiervan.

Mede door de werkgroep “Kunst” vanuit de Dorpsraad Ulicoten is dit een

duurzame restauratie geworden.

We kijken uit naar het resultaat.


Recente blogposts

Alles weergeven

Het belangrijkste agendapunt op de gemeenteraadsvergadering van 8 februari was het voorstel om in te stemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van 1 miljoen euro (ABG breed). H

Fractie Ulicoten dringt herhaaldelijk aan bij de gemeente om voortgang te houden in woningbouwproces in Ulicoten, zeker nu Den Dries / Maaijkant fase 2 sneller wordt gerealiseerd dan verwacht. Bij de

bottom of page