top of page

Duurzame restauratie Kunstwerk de Harende Boer

In het verleden is dit kunstwerk ( op de hoek Molenstraat en Meerleseweg) al

vaker “opgeknapt” door goed overleg met Stichting Ulicoten Vooruit ( indertijd

de voorloper van een dorpsraad) en FU.

Toenmalig wethouder Nico Sommen gaf aan dat het kunstwerk “de Harende

Boer” een geschenk aan de gemeenschap Ulicoten was.

Doordat FU de scheve verhouding tussen kunstwerken in Baarle-Nassau en

Ulicoten duidelijk maakte, ging de wethouder akkoord met een restauratie

hiervan.

Mede door de werkgroep “Kunst” vanuit de Dorpsraad Ulicoten is dit een

duurzame restauratie geworden.

We kijken uit naar het resultaat.


Recente blogposts

Alles weergeven

ABG-huisvesting

Als reactie op de begroting 2024 schreven wij alles in het werk te zullen stellen om onze buurgemeenten te overtuigen van het standpunt dat het zeer onverstandig zou zijn om met deze financiële voorui

Algemene beschouwingen 1-11-2023

Geacht college, collega-raadsleden en inwoners van onze gemeente, Financiën We kunnen wel stellen dat onze (meerjaren)begroting onder druk staat. We sluiten hopelijk een periode van ongekend hoge infl

Opmerkingen


bottom of page