top of page

Burgerpanel Regionale Energie Strategie


Op weg naar de RES 2.0 (Regionale Energie Strategie) werd in 2022 ‘Brabant Praat’ georganiseerd. Een burgerpanel heeft zich gedurende een aantal weken gebogen over energievoorziening in de regio West-Brabant. Zo’n burgerpanel vinden wij een goed idee (zie ook motie burgerpanel drugsbeleid van 14 december), maar daarover later meer. Nu even over de RES.

De RES 2.0 staat komend jaar op de agenda van de raad. Er zal over gestemd moeten worden. Ter voorbereiding daarop is Fractie Ulicoten al een tijdje bezig om de mogelijkheden te verkennen. Zo kwamen we in september met moties om groen gas te omarmen en er bij de energieregio op aan te dringen meer nadruk te leggen op een integrale planning voor vraag en aanbod (pieken en dalen balanceren) in de eigen regio. Ook vroegen we om meer aandacht voor de mogelijkheden voor lokaal opslaan van energie, alsook meer aandacht voor de financieringsmogelijkheden die (groepen) particulieren hebben om een (kleinschalig) initiatief voor opwek van energie te realiseren. Wij vinden het belangrijk om ons op deze manier voor te bereiden en invloed uit te oefenen, zodat er straks mogelijk een voorstel ligt dat voor ons acceptabel is.

Het burgerpanel heeft de energieregio zeventien adviezen aangeboden. Afhankelijk van wat de energieregio met deze adviezen gaat doen, werden wij er in ieder geval blij door verrast. Een aantal adviezen sluiten namelijk feilloos aan bij een aantal moties die wij in september aan de raad voorlegden. We zetten een drietal adviezen op een rij:

  1. In de zuidelijke gemeente in het RES-gebied (Baarle-Nassau) is productie van Groen Gas via vergisting van mest prima te realiseren. Hiermee kunnen tientallen GWh per jaar worden gerealiseerd. Faciliteer daartoe productie van Groen Gas door ondersteuning in vergunningverlening en eventuele aanpassingen in het bestemmingsplan. Stimuleer ook lokale initiatieven door kennisontwikkeling/kennisdeling op gebied van Groen Gas.

  2. Particulieren schaffen geen (kleinschalige) opslag van energie aan. Stimuleer dit door het financieel meer aantrekkelijk te maken. Bijvoorbeeld door middel van subsidies of het stimuleren van een variabel energietarief.

  3. Ga na hoe het mogelijk is om bepaalde functies zoals zonnepanelen en opslag collectief te organiseren. De opbrengsten vloeien terug naar de bewoners/deelnemers.

Dan nog een bijzonder advies dat op het eerste gezicht niet direct iets met energie te maken heeft, maar wel degelijk van belang is in de energietransitie: stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer.

Zoals u wellicht weet staat het OV in Ulicoten op de tocht. Dat is onacceptabel. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Recente blogposts

Alles weergeven

ABG-huisvesting

Als reactie op de begroting 2024 schreven wij alles in het werk te zullen stellen om onze buurgemeenten te overtuigen van het standpunt dat het zeer onverstandig zou zijn om met deze financiële voorui

Algemene beschouwingen 1-11-2023

Geacht college, collega-raadsleden en inwoners van onze gemeente, Financiën We kunnen wel stellen dat onze (meerjaren)begroting onder druk staat. We sluiten hopelijk een periode van ongekend hoge infl

Kommentare


bottom of page