top of page

Aanpassing weggedeelten tussen Singel en Klokkenstraat

Ook in het centrum van Baarle Nassau gaan de wegwerkzaamheden beginnen: na de bouwvak wordt er gestart en voor de grote drukte van de feestdagen is alles klaar.

In goed overleg met belanghebbenden komt er een mooie straat. Jammer dat er alleen laad- en losplaatsen voor de diverse pakketdiensten zijn. Helaas moeten de vrachtauto’s nog parkeren op de straat.

De straat wordt ook zo gemaakt dat het lijkt op een soort van fietsstraat. We hopen dat fietsers en gemotoriseerd verkeer elkaar ook zonder de benodigde verkeersborden begrijpen.


Recente blogposts

Alles weergeven

Het belangrijkste agendapunt op de gemeenteraadsvergadering van 8 februari was het voorstel om in te stemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van 1 miljoen euro (ABG breed). H

Fractie Ulicoten dringt herhaaldelijk aan bij de gemeente om voortgang te houden in woningbouwproces in Ulicoten, zeker nu Den Dries / Maaijkant fase 2 sneller wordt gerealiseerd dan verwacht. Bij de

bottom of page