top of page

Aanpassing weggedeelten tussen Singel en Klokkenstraat

Ook in het centrum van Baarle Nassau gaan de wegwerkzaamheden beginnen: na de bouwvak wordt er gestart en voor de grote drukte van de feestdagen is alles klaar.

In goed overleg met belanghebbenden komt er een mooie straat. Jammer dat er alleen laad- en losplaatsen voor de diverse pakketdiensten zijn. Helaas moeten de vrachtauto’s nog parkeren op de straat.

De straat wordt ook zo gemaakt dat het lijkt op een soort van fietsstraat. We hopen dat fietsers en gemotoriseerd verkeer elkaar ook zonder de benodigde verkeersborden begrijpen.


Recente blogposts

Alles weergeven

ABG-huisvesting

Als reactie op de begroting 2024 schreven wij alles in het werk te zullen stellen om onze buurgemeenten te overtuigen van het standpunt dat het zeer onverstandig zou zijn om met deze financiële voorui

Algemene beschouwingen 1-11-2023

Geacht college, collega-raadsleden en inwoners van onze gemeente, Financiën We kunnen wel stellen dat onze (meerjaren)begroting onder druk staat. We sluiten hopelijk een periode van ongekend hoge infl

Algemene beschouwing perspectiefnota12 juli 2023

Financiën Een financieel perspectief kleurt zelden zo rood. Een OZB-verhoging van 28% is nogal wat. Het is een hele vervelende boodschap voor onze inwoners en het bevreemdt ons dat het Rijk alles maar

bottom of page