top of page

Aanpassing weggedeelten tussen Singel en Klokkenstraat

Ook in het centrum van Baarle Nassau gaan de wegwerkzaamheden beginnen: na de bouwvak wordt er gestart en voor de grote drukte van de feestdagen is alles klaar.

In goed overleg met belanghebbenden komt er een mooie straat. Jammer dat er alleen laad- en losplaatsen voor de diverse pakketdiensten zijn. Helaas moeten de vrachtauto’s nog parkeren op de straat.

De straat wordt ook zo gemaakt dat het lijkt op een soort van fietsstraat. We hopen dat fietsers en gemotoriseerd verkeer elkaar ook zonder de benodigde verkeersborden begrijpen.


Recente blogposts

Alles weergeven

Financiën Een financieel perspectief kleurt zelden zo rood. Een OZB-verhoging van 28% is nogal wat. Het is een hele vervelende boodschap voor onze inwoners en het bevreemdt ons dat het Rijk alles maar

bottom of page