top of page
frans vriens2.jpeg

In Memoriam Frans Vriens

 

Op 2  januari jl. is Frans Vriens plotseling van ons heengegaan.

Frans was één van de oprichters van Fractie Ulicoten in 1989.

Hij was tot het laatst toe een zeer actief lid.

Jarenlang was hij lid van het bestuur. Hij heeft Fractie Ulicoten vele jaren vertegenwoordigd in de gemeenteraad als raadslid en als wethouder.

Frans was een zeer sociaal bewogen man en een goede bestuurder. Hij heeft dan ook veel betekend voor de gemeenschap van  Baarle Nassau en in het bijzonder voor Ulicoten.

Frans was een man die midden in de maatschappij stond, wat direct al blijkt uit de vele organisaties en verenigingen waar hij nauw bij betrokken was of lid van was.

We zullen Frans enorm missen, en tevens zijn we hem dankbaar voor zijn brede kennis die hij inbracht en zijn goede raadgeving die hij met ons deelde.

Wij zullen Frans blijven herinneren vanwege zijn  grote betrokkenheid en zijn interesse in de mensen om zich heen.

Natuurlijk gaan onze gedachten uit naar zijn familie en directe naasten.

Wij wensen hen heel veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.

 

Namens bestuur en alle leden van Fractie Ulicoten

Voor een andere wind door Baarle

Welkom bij Fractie Ulicoten.

 

Op deze website vindt u informatie over onze partij, ons programma en de organisatie.

 

Wij zijn permanent op zoek naar nieuwe leden, zowel als ondersteunende, als actieve leden. Spreekt ons programma u aan en wilt u ook een steentje bijdragen aan de toekomst van onze gemeente en de dorpskern Ulicoten in het bijzonder? Meld u dan nu aan, u bent van harte welkom!

 

U kunt het contactformulier gebruiken om met ons in contact te komen.

bottom of page