Verbouwing Bremerpoort gestart

Toen medio 2020 het extra vergaderlokaal in de Bremerpoort permanent en exclusief door Kober in gebruik werd genomen voor buitenschoolse opvang, ontstond er een acuut probleem voor verenigingen die ook gebruik maakten van dit lokaal.

Het bestuur van de Bremerpoort heeft samen met lokale deskundigen een plan en een begroting gemaakt om de zolder geschikt te maken als vergaderruimte.

Bij de begrotingsbehandeling voor 2021 heeft Fractie Ulicoten geprobeerd middels een amendement om hiervoor de nodige financiën te reserveren. Dit amendement werd door alle fracties verworpen.

Wel zegde de wethouder toe een onderzoek te doen naar de ruimtebehoefte en de kosten van een eventuele verbouwing.

Uiteraard werd de noodzaak voor een verbouwing van de zolder aangetoond, maar waren we weer een jaar verder, en is deze in de begroting van 2022 opgenomen en goedgekeurd.Recente blogposts

Alles weergeven

Woensdagavond 13 juli vond voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering het grootste boerenprotest ooit plaats in Baarle-Nassau. Boeren maken zich ernstig zorgen over de gevolgen van de voorgenomen sti