top of page

Verbouwing Bremerpoort gestart

Toen medio 2020 het extra vergaderlokaal in de Bremerpoort permanent en exclusief door Kober in gebruik werd genomen voor buitenschoolse opvang, ontstond er een acuut probleem voor verenigingen die ook gebruik maakten van dit lokaal.

Het bestuur van de Bremerpoort heeft samen met lokale deskundigen een plan en een begroting gemaakt om de zolder geschikt te maken als vergaderruimte.

Bij de begrotingsbehandeling voor 2021 heeft Fractie Ulicoten geprobeerd middels een amendement om hiervoor de nodige financiën te reserveren. Dit amendement werd door alle fracties verworpen.

Wel zegde de wethouder toe een onderzoek te doen naar de ruimtebehoefte en de kosten van een eventuele verbouwing.

Uiteraard werd de noodzaak voor een verbouwing van de zolder aangetoond, maar waren we weer een jaar verder, en is deze in de begroting van 2022 opgenomen en goedgekeurd.Recente blogposts

Alles weergeven

ABG-huisvesting

Als reactie op de begroting 2024 schreven wij alles in het werk te zullen stellen om onze buurgemeenten te overtuigen van het standpunt dat het zeer onverstandig zou zijn om met deze financiële voorui

Algemene beschouwingen 1-11-2023

Geacht college, collega-raadsleden en inwoners van onze gemeente, Financiën We kunnen wel stellen dat onze (meerjaren)begroting onder druk staat. We sluiten hopelijk een periode van ongekend hoge infl

Comments


bottom of page