top of page

Geurgebiedsvisie

Woensdagavond 22 juni vond er in de Bremerpoort een bijeenkomst plaats georganiseerd door FU

en CDA over de geurgebiedsvisie intensieve veehouderij.

Genoemde fracties maken zich zorgen over:

--het ontbreken van een burgerparticipatieproces

-- gevolgen voor nieuwbouwlocaties als Loveren 2 en het industrieterrein nabij Nijhoven.

-- gevolgen voor functiewijziging van veehouderij naar wonen bij stoppen van het bedrijf

-- gevolgen voor veebedrijven in de nabijheid van geurgevoelige objecten

We hebben van het college nog geen steekhoudende argumenten gehoord waarom de normen

aangescherpt zouden moeten worden. Het vorige college heeft de geurgebiedsvisie voorbereid,

terwijl ze destijds in het coalitieprogramma hadden staan dat de normen voor de landbouw niet

strenger zouden worden dan voorgeschreven door Rijk of Provincie.

We hebben wel het vermoeden dat aanscherping van de geurnormen het resultaat is van de

coalitieonderhandelingen tussen Baarle! en de VPB

Wilt u meer weten zie de website van Fractie Ulicoten.

Recente blogposts

Alles weergeven

Financiën Een financieel perspectief kleurt zelden zo rood. Een OZB-verhoging van 28% is nogal wat. Het is een hele vervelende boodschap voor onze inwoners en het bevreemdt ons dat het Rijk alles maar

bottom of page