top of page

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie ten volste stimuleren en faciliteren, mits we weten waar we het over hebben en de kaders duidelijk zijn. Voor ons is het duidelijk;

 • Meer persoonlijke benadering.

 • Onze rol als volksvertegenwoordiging serieus nemen, ga naar buiten, praat, ben benaderbaar.

 • Interactiever worden in het verstrekken van informatie om mensen te enthousiasmeren en inspireren om mee te doen en mee te denken.

 • Uitdragen dat we trots zijn op hetgeen we bereikt hebben, niet alleen tijdens verkiezingstijd.

 • Ervoor zorgen dat kinderen van jongs af aan actief betrokken worden bij de gemeenschap. Stimuleer binding met het verenigingsleven, dat leidt tot actieve en betrokken burgers.

 • Er voor open staan om mensen van elke leeftijdscategorie te laten meedenken en meedoen.

 • Oppassen dat we onszelf niet verliezen in het roepen van alleen een term.

 • Per onderwerp of beleidsstuk bepalen welke trede van de burgerparticipatieladder noodzakelijk is, voor dat het op de agenda komt.

 • Er zijn zo veel vormen en maten van burgerpaticipatie, en we willen ze situatieafhankelijk inzetten.

 • Balans zoeken tussen wellicht soms te uitgebreide vormen van burgerpaticipatie en een efficiënt en slagvaardig bestuur.

 • Bewoners komen steeds vaker zelf met initiatieven, die willen we met open armen ontvangen.

Recente blogposts

Alles weergeven

ABG-huisvesting

Als reactie op de begroting 2024 schreven wij alles in het werk te zullen stellen om onze buurgemeenten te overtuigen van het standpunt dat het zeer onverstandig zou zijn om met deze financiële voorui

Algemene beschouwingen 1-11-2023

Geacht college, collega-raadsleden en inwoners van onze gemeente, Financiën We kunnen wel stellen dat onze (meerjaren)begroting onder druk staat. We sluiten hopelijk een periode van ongekend hoge infl

Comments


bottom of page