Burgerparticipatie

Burgerparticipatie ten volste stimuleren en faciliteren, mits we weten waar we het over hebben en de kaders duidelijk zijn. Voor ons is het duidelijk;

 • Meer persoonlijke benadering.

 • Onze rol als volksvertegenwoordiging serieus nemen, ga naar buiten, praat, ben benaderbaar.

 • Interactiever worden in het verstrekken van informatie om mensen te enthousiasmeren en inspireren om mee te doen en mee te denken.

 • Uitdragen dat we trots zijn op hetgeen we bereikt hebben, niet alleen tijdens verkiezingstijd.

 • Ervoor zorgen dat kinderen van jongs af aan actief betrokken worden bij de gemeenschap. Stimuleer binding met het verenigingsleven, dat leidt tot actieve en betrokken burgers.

 • Er voor open staan om mensen van elke leeftijdscategorie te laten meedenken en meedoen.

 • Oppassen dat we onszelf niet verliezen in het roepen van alleen een term.

 • Per onderwerp of beleidsstuk bepalen welke trede van de burgerparticipatieladder noodzakelijk is, voor dat het op de agenda komt.

 • Er zijn zo veel vormen en maten van burgerpaticipatie, en we willen ze situatieafhankelijk inzetten.

 • Balans zoeken tussen wellicht soms te uitgebreide vormen van burgerpaticipatie en een efficiënt en slagvaardig bestuur.

 • Bewoners komen steeds vaker zelf met initiatieven, die willen we met open armen ontvangen.

Recente blogposts

Alles weergeven

Woensdagavond 13 juli vond voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering het grootste boerenprotest ooit plaats in Baarle-Nassau. Boeren maken zich ernstig zorgen over de gevolgen van de voorgenomen sti

Voorzitter, de boeren die nu buiten staan moeten gehoord worden. Protesteren zou helemaal niet nodig moeten zijn. Fractie Ulicoten vindt het dapper van de boeren die nú buiten staan. Laat van jezelf h