top of page

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie ten volste stimuleren en faciliteren, mits we weten waar we het over hebben en de kaders duidelijk zijn. Voor ons is het duidelijk;

 • Meer persoonlijke benadering.

 • Onze rol als volksvertegenwoordiging serieus nemen, ga naar buiten, praat, ben benaderbaar.

 • Interactiever worden in het verstrekken van informatie om mensen te enthousiasmeren en inspireren om mee te doen en mee te denken.

 • Uitdragen dat we trots zijn op hetgeen we bereikt hebben, niet alleen tijdens verkiezingstijd.

 • Ervoor zorgen dat kinderen van jongs af aan actief betrokken worden bij de gemeenschap. Stimuleer binding met het verenigingsleven, dat leidt tot actieve en betrokken burgers.

 • Er voor open staan om mensen van elke leeftijdscategorie te laten meedenken en meedoen.

 • Oppassen dat we onszelf niet verliezen in het roepen van alleen een term.

 • Per onderwerp of beleidsstuk bepalen welke trede van de burgerparticipatieladder noodzakelijk is, voor dat het op de agenda komt.

 • Er zijn zo veel vormen en maten van burgerpaticipatie, en we willen ze situatieafhankelijk inzetten.

 • Balans zoeken tussen wellicht soms te uitgebreide vormen van burgerpaticipatie en een efficiënt en slagvaardig bestuur.

 • Bewoners komen steeds vaker zelf met initiatieven, die willen we met open armen ontvangen.

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page